VOGUE Polska October 2020

Photographer

Agnieszka Kulesza

Publication

VOGUE Polska

Stylist

Karla Gruszecka

Nov 5, 2020