Elizabeth Davison

Shiseido | Ginza Tokyo

Credits

Model

Elizabeth Davison

Title

Shiseido | Elizabeth Davidson