Huishan Zhang SS19 – Laura Johnsen, Miqueal Symone & Roza P

18/09/2018